Hasznos – Panzióban „felejtett” kutyák

Categories


Tags


There’s no content to show here yet.

Social Links


Hasznos – Panzióban „felejtett” kutyák

Arról, hogy mit tehet az állatpanzió üzemeltetője, ha nála „felejtik” az állatot

Napjainkban egyre népszerűbb szolgáltatás az állatpanzió. Az ország több pontján működik már ilyen intézmény és többféle szempontok alapján (pl. elkülönített tartás, falkában tartás) tud válogatni a gazdi kutyapanziók, macskapanziók, nyuszipanziók, egyéb állatpanziók között. Kiváló lehetőség ez azoknak a gazdiknak, akik nem tudják pl. a nyaralásra magukkal vinni kedvenceiket, és nem szeretnék egyedül otthonhagyni őket. Sajnos azonban nemcsak ők veszik igénybe a szolgáltatást. Időről időre hallani olyan esetekről, amikor a gazdik „ottfelejtik” az állatot a panzióban, és sosem jelentkeznek érte.

Jelen írás célja arról tájékoztatni, hogy ezekben a szomorú esetekben mit tehet a panzió üzemeltetője.

Két nagyon fontos dolgot mindenképpen ki kell emelni.

  • Az egyik az, hogy az állat birtokosa az állatvédelmi jogszabályok betartásával, a jó gazda gondosságával köteles az állatot tartani.
  • A másik az, hogy amennyiben a gazdi az állatot a panzióban „felejti”, a panzió üzemeltetője állatkínzás miatt feljelentést a rendőrségnél, valamint az állat tulajdonjogának felhagyása miatt a jegyzőnél.

Ahhoz, hogy a panzió üzemeltetője bizonyítani tudja az esetet, elengedhetetlen, hogy minden dokumentálva legyen. Ehhez szükséges egy szerződés és egy átadás-átvételi jegyzőkönyv. Mindkét irat legyen minden oldalon aláírva, tartalmazza az eb adatait és az ebtulajdonos azon adatait, ami alapján a panzió üzemeltetője, ha szükséges, megindíthatja az eljárást (név és bejelentett cím alapján már rá tudnak a hatóságok a személyre keresni). A szerződésbe belefoglalhatóak azon intézkedések, amelyekkel a panzió üzemeltetője az „ottfelejtett” állat sorsát intézheti. Ezen szerződési pontok tájékoztató jellegűek, ugyanis a lehetőségeket a Ptk. jogalap nélküli birtoklásra vonatkozó rendelkezései (5:9. § – 5:12. §) határozzák meg. Bár ezen rendelkezések dolog jogalap nélküli birtoklásáról szólnak, a Ptk. 5:14. § (3) bek. értelmében ugyanakkor „a dologra vonatkozó szabályokat az állatokra a természetüknek megfelelő eltéréseket megállapító törvényi rendelkezések figyelembevételével kell alkalmazni.”

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján, akinél jogalap nélkül van az állat, köteles az állatot a birtoklásra jogosultnak kiadni. Az állat birtoklására jogosult az a jogalany aki/amely az állat tulajdonosa, vagy a birtoklásra egyéb jogosultsággal rendelkezik (pl. meghatalmazás a tulajdonostól.) Jellemzően ez a személy adja le az állatot a panziónak. A továbbiakban őt nevezzük az állat gazdájának.

Amennyiben a szerződésben leírt távozási napon az álletért nem érkezik a gazdi, a panzió üzemeltetője határidő tűzésével felszólítja őt az eb elvitelére.

Ha a gazdi az állatot a kitűzött határidő alatt sem szállítja el, a panzió üzemeltetője az állatot máshol helyezheti el – a gyakorlatban itt olyan másik panziót, magánszemélyt, civil szervezetet, menhelyet értünk, aki/amely ideiglenes jelleggel veszi át az állatot. Álláspontom szerint kevésbé életszerű, hogy lesz ilyen szervezet, amely a tulajdonváltás – örökbeadás – lehetősége nélkül tartja az állatot, úgy, hogy a költségeket nem kell nála megelőlegezni.

Amennyiben az állat máshol való elhelyezése aránytalan nehézséggel vagy a költségek előlegezésével járna, a panzió üzemeltetője az állatot a Ptk. 5:12. § (1) bek. szerint „értékesítheti vagy felhasználhatja”. Vágóállatként, vagy a szőrméjéért felhasználás a kutya, a macska tekintetében tárgytalan, de előfordulhat, hogy olyan állat érintett, ahol ez jogszabályszerű. Amennyiben a felhasználás nem lehetséges, vagy ettől eltekint a panzió tulajdonosa, az állatot értékesítheti. Az értékesítés körébe álláspontom szerint belevehető az örökbeadás, a menhely vagy ebrendészeti telep részére történő átadás.

Amennyiben az állat felhasználásra vagy értékesítésre került, az értékesítésből befolyt összeg vagy a felhasznált állat ellenértéke a gazdit illeti meg.

Amennyiben a panzió üzemeltetője az állatot értékesíti, örökbeadja, vagy átadja menhely vagy ebrendészeti telep részére, ez esetben is köteles a gazdi az átadás időpontjáig a panzió üzemeltetőjénél felmerülő költségeket megtéríteni. Amennyiben a panzió üzemeltetője az állatot magánál tartotta, az eb kiadását megtagadhatja, amíg az eb bevétel és kiadása között felmerült költségeket a gazdi meg nem téríti.

Jelen írásban tehát áttekintettük azokat az intézkedéseket, amelyeket a panzió üzemeltetője megtehet az állat „ottfelejtése” esetén. Bízunk benne, hogy minél kevesebb esetben kerül erre sor.

Budapest, 2024. január 7.

dr. Nagy Csilla LL. M.

állatvédelmi szakjogász